Montáž štvorstupňového strešného rámu je časovo náročný a zložitý proces s charakteristickými vlastnosťami. Bude to vyžadovať presné výpočty a prísny postup inštalácie. Výsledok však ohromí pevnosť a spoľahlivosť…

Kovové dlaždice spolu s profesionálnymi podlahami sú najdôležitejšími strešnými materiálmi pri nízkopodlažnej súkromnej konštrukcii. Jeho spotrebiteľské vlastnosti podporujú široké využitie. To je tiež vyvolané skutočnosťou, že technológia zastrešenia…