Hydroizolácia základov s valcovanými materiálmi je najefektívnejšou a najčastejšie používanou metódou ochrany pred deštrukčným účinkom vlhkosti z betónovej základne budov a konštrukcií. Z kvality realizácie hydroizolačných prác závisí…

Efektívne technológie na izoláciu základne penoplexu môžu výrazne znížiť tepelné straty počas ich používania. Extrudovaný polystyrén (penoplex), vzhľadom na jeho bunkovú štruktúru, má nízku úroveň tepelnej vodivosti. Zároveň…

Správne navrhnutý a konštruovaný základ je kľúčom k trvalej a bezpečnej prevádzke každej budovy a konštrukcie. Existuje určitý počet typov nadácií, ale najpopulárnejší zo všetkých bude nepochybne páska….

Stavebný priemysel neostáva. Výrobcovia sa snažia vyrábať vylepšené materiály a ponúkať nové technológie, vďaka čomu je možné nielen znížiť stavebné náklady, ale aj zlepšiť technickú výkonnosť konečného výrobku….