Moderné čerpacie zariadenia domácej výroby vo výkonnosti takmer neprinášajú zahraničným partnerom. Súčasne vám umožňuje výrazne ušetriť peniaze. Napríklad namiesto drahého zahraničného čerpadla môžete použiť čerpadlo Kid: technické charakteristiky,…

Jedna z hlavných častí čerpacej stanice môže byť považovaná za tlakový spínač vody pre čerpadlo. Umožňuje automatické vypnutie / zapnutie, kontrola napájania vody parametrami určenými spotrebiteľom. Aj pri…