Moderné technológie urobili významný krok vpred, pokiaľ ide o usporiadanie bývania, ale kachle na chalupu na drevo neztratil svoj význam. Vidiecke domy a vidiecke domy vo veciach vykurovania…