Požiadavka spoľahlivej ochrany osoby pred poškodzujúcimi účinkami elektrického prúdu bola vždy pred schopnosťou vedy a techniky pri vytváraní ochranných zariadení, ktoré spĺňajú tento cieľ. Dnes inovatívny vývoj v…